ชื่อลูกบ้าน/สมาชิกชรท. รหัสผ่าน
เว็บไซต์บ้านเรือนไทย : ชมรมรักษ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แห่งประเทศไทย (ชรท.)
จันทร์ 06 มิถุนายน 2559
ห้องสำคัญบ้านเรือนไทย
หน้าชานบ้านเรือนไทย
ห้องลงนาม
ห้องเยี่ยมเยือน
ห้องรวมกระดาน
เปิดประตูเข้าสู่บ้านเรือนไทย
ห้องค้นหาคำขานบ้านเรือนไทย
ห้องค้นหาคำขานบ้านเรือนไทย
ห้องติดต่อ คุณธนู บ้านเรือนไทย
ห้องติดต่อสอบถามทุกเรื่องราว
ห้องติดต่อเว็บไซต์บ้านเรือนไทย
ห้องติดต่อสำนักงานกฏหมายเว็บไซต์บ้านเรือนไทย
ห้องรวบรวมสถิติเว็บไซต์บ้านเรือนไทย

ห้องร่วมกุศลผลบุญสนับสนุนเว็บไซต์บ้านเรือนไทย
ห้องข่าวสารและประชาสัมพันธ์กัมมัฎฐานบ้านเรือนไทย
ห้องกิจกรรมงานทำบุญ-ใส่บาตร ณ มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ห้องติดต่อชมรมรักษ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แห่งประเทศไทย (ชรท.)
ห้องโครงการถวายและมอบพระบรมสารีริกธาตุบ้านเรือนไทย
ห้องเว็บไซต์เครือข่ายเว็บไซต์บ้านเรือนไทย
ห้องภาพยนต์งานเฉลิมฉลองทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี
ห้องภาพยนต์ เสียงสวดมนต์ ชีวประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์สายกัมมัฏฐาน
ห้องแสดงคลิปกิจกรรมงานมหากุศลผลบุญบ้านเรือนไทย
ทีวีผ่านดาวเทียมหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด
ห้องบทความที่สำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ห้องแสดงเจตนารมณ์อุดมการณ์บ้านเรือนไทย
ห้องส่งเว็บลิงค์ให้บ้านเรือนไทย
ห้องส่งบทความให้บ้านเรือนไทย
ห้องส่งข่าวสารให้บ้านเรือนไทย
ห้องส่งรูปภาพให้บ้านเรือนไทย
สหธรรมมิกบ้านเรือนไทย
เว็บไซต์ศูนย์พิทักษ์...
เฟสบุ๊ค เว็บไซต์บ้าน...
เว็บไซต์กระดานข่าวสา...
ปฏิทินแสดงกิจกรรม
ตัว...ท.ทหาญ นำหน้าหัวข้อกิจกรรม เพื่อเป็นการป้องกันการคุกคามจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดีของแฮ๊คเกอร์กับเว็บไซต์บ้านเรือนไทย รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมงานกุศลผลบุญของเว็บไซต์บ้านเรือนไทย : การจัดทริปกิจกรรมร่วมงานบุญมหากุศลทั่วประเทศ จัดตั้งโรงทานบ้านเรือนไทย ในงานต่างๆ เช่น งานทำบุญ-ใส่บาตรและฟังพระธรรมเทศนา พิธีงานสมโภชต่างๆ งานฉลองอายุวัฒนมงคล พ่อแม่ครูอาจารย์สายกัมมัฏฐาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่จัดตลอดทั้งปี ทางเรากำลังทำการเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ณ ที่นี้...เร็วๆ นี้
ปฏิทินแสดงกิจกรรม
มิถุนายน
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

: ตารางปฏิทินแสดงกิจกรรมมหากุศลผลบุญ
ชมการแสดงกิจกรรมมหากุศลผลบุญตลอดทั้งปี
จม.ข่าวสารบ้านเรือนไทย
รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครรับจดหมายข่าวสารบ้านเรือนไทย : ทางเว็บไซต์บ้านเรือนไทยจะแจ้งข่าวสารงานกุศลผลบุญต่างๆ เช่น งานทำบุญ-ใส่บาตร พิธีงานสมโภชต่างๆ งานฉลองอายุวัฒนมงคล และอื่นๆ ร่วมไปถึงความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาทุกอย่าง ส่งไปให้ลูกบ้าน/สมาชิกชรท.ทุกท่านทางอีเมล์ อีเมล์ที่เว็บไซต์บ้านเรือนไทยได้ทำการส่งไปให้ทุกฉบับนั้นอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการรับจดหมายข่าวสารของท่านได้ ฉะนั้น...จึงขอให้ท่านเข้าไปตรวจสอบในส่วนของการจัดการอีเมล์ขยะของท่านด้วยครับ
ผู้กำลังเยี่ยมเยือนขณะนี้
ฆราวาสญาติโยมทั่วไป : 1
[ยังไม่มีพวกเราชาวบ้านเรือนไทย]

ลูกบ้าน/สมาชิกชรท.ทั้งหมด : 1052
ยังไม่ยืนยันให้เป็นลูกบ้าน/สมาชิกชรท. : 0
ลูกบ้าน/สมาชิกชรท.ล่าสุด : phadown
ผู้เยี่ยมเยือนที่ผ่านมา
บ้านเรือนไทย 6 days
phadown14 weeks
knug1111111135 weeks
นายสมพล รังษีธรรมปัญญา37 weeks
กัลยาณมิตร63 weeks
kasinthara75 weeks
นางสาวทัศน์ศรันย์ ผิวเผือก76 weeks
udom7487 weeks
เกียรติ92 weeks
ลุงวิทย์93 weeks
สมัครรับข่าวสารบรท.
เฉพาะลูกบ้าน/สมาชิกชรท.
เปิดประตูเข้าบ้านเรือนไทย
ชื่อลูกบ้าน/สมาชิกชรท.

รหัสผ่านสมัครลูกบ้าน/สมาชิกชรท.
กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน

ลืมรหัสผ่านเข้าบ้านเรือนไทย
ขอรหัสผ่านใหม่ กรุณาคลิกที่นี่
สถิติการออนไลน์
ฆราวาสญาติโยมทั่วไป : 1
พวกเราชาวบ้านเรือนไทย :
[ยังไม่มีพวกเราชาวบ้านเรือนไทยทำการออนไลน์ในขณะนี้]


ลูกบ้านทั้งหมด : 1052
ลูกบ้านรอการยืนยัน : 0
ลูกบ้านล่าสุด : phadown

วันนี้ : 18
ขณะนี้ : 1
ออนไลน์พร้อมกันสูงสุด : 31
สูงสุดต่อวัน : 4970
เมื่อวานนี้ : 184
เดือนนี้ : 3200
รวมทั้งหมด : 1609699

สถิติออนไลน์ 24 ชั่วโมงล่าสุด
กระทู้จากทุกกระดาน
กระทู้ที่เคลื่อนไหวล่าสุด
กำหนดการงานอายุวัฒนม...
นิทรรศกาลพระบรมสารีร...
งานอายุวัฒนมงคล คร บ...
ขอเชิญร่วมงานอายุวัฒ...
ขอเชิญร่วมงานฉลองอาย...
กระทู้ที่อ่าน-ตอบมากสุด
ประมวลภาพพิธีงานพ... [282]
ประมวลภาพงานเจริญ... [231]
ประมวลภาพพิธีประช... [229]
ประมวลภาพงานบำเพ็... [214]
ประมวลภาพพิธีงานเ... [210]
แบบสำรวจบ้านเรือนไทย
แบบสำรวจบ้านเรือนไทย
ท่านพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและเดินทางเพื่อร่วมกิจกรรมงานกุศลผลบุญสายกัมมัฏฐานบ้านเรือนไทย...หรือไม่?

๑. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมงานกุศลผลบุญสายกัมมัฏฐานบ้านเรือนไทย...ทุกๆ งาน

๒. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมงานกุศลผลบุญของสายกัมมัฏฐานบ้านเรือนไทย...เป็นบางงาน

๓. ยังไม่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมงานกุศลผลบุญสายกัมมัฏฐานบ้านเรือนไทย แต่ขอร่วมอนุโมทนา...สาธุ ทุกกิจกรรม

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

พ่อแม่ครูอาจารย์สายกัมมัฏฐาน
สุริยะจักรวาลบ้านเรือนไทย
ปัจจุบันกาลบ้านเรือนไทย
Lockerz Share Buttons
Share
เสียงสวดมนต์ พระธรรมเทศนา ชีวประวัติและปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์สายกัมมัฏฐาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
คลิปวิดีโอเว็บไซต์บ้านเรือนไทย (ทดลอง) (2)
ภาพพร้อมเสียงของพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านเรือนไทย
ท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ (52)
พระธรรมเทศนา ท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ วัดเจติยาคิรีวิหาร จ.หนองคาย
ท่านพระอาจารย์วัน อุตตโม (21)
พระธรรมเทศนา ท่านพระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จังหวัดสกลนคร
ท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร (29)
พระธรรมเทศนา ท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร วัดป่าแก้วบ้านชุมพล จังหวัดสกลนคร
พระพุทธโอวาส 3 เดือน ก่อนปรินิพพาน (2)
เสียงอ่านบทความพิเศษ เรื่อง พระพุทธโอวาส 3 เดือน ก่อนปรินิพพาน
ยังไม่มีข้อมูล (1)
ยังไม่มีข้อมูล
รวมเสียงสวดมนต์ และเพลงธรรมะทั่วไป (32)
รวมเสียงสวดมนต์ และเพลงธรรมะพระพุทธศาสนาทั่วๆ ไปไม่เฉพาะเจาะจง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (66)
พระธรรมเทศนา สมเด็จพระสังฆราชฯ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร บางลำภู กรุงเทพมหานคร
หลวงปู่ขาว อนาลโย (18)
พระธรรมเทศนา หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดอุดร
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล (7)
พระธรรมเทศนา หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร (25)
พระธรรมเทศนา หลวงปู่ฝั้น อาจาโร อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร
หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ (25)
เสียงอ่านชีวประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
หลวงปู่หลุย จันทสาโร (25)
พระธรรมเทศนา หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง บ้านนาแก ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต (5)
พระธรรมเทศนา หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี ( ภูจ้อก้อ ) จ.มุกดาหาร
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (22)
พระธรรมเทศนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
เพลงพระนิพพาน (10)
เพลงพระนิพพานจำนวน 10 เพลง ฟังเพื่อใจให้เป็นสมาธิ
เสียงกาพย์เห่เรือฉลองทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖o ปี (1)
เสียงกาพย์เห่เรือฉลองครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว