ชื่อลูกบ้าน/สมาชิกชรท. รหัสผ่าน
เว็บไซต์บ้านเรือนไทย : ชมรมรักษ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แห่งประเทศไทย (ชรท.)
อังคาร 22 สิงหาคม 2560# สนทนาธรรม : กิจกรรมข่าวสารกัมมัฏฐานบ้านเรือนไทย
โพสต์โดย ขอเชิญร่วมสมทบสร้างเจดีย์ “สุเมธาจริยาคุณานุสรณ์เจดีย์” เจดีย์เครื่องระลึกถึงคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์อาจารย์ หลวงปู่คูณ สุเมโธ ณ วัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
บ้านเรือนไทย
เจ้าบ้านโพสต์กระทู้ : 16695
ที่อยู่ : บ้านเรือนไทย ซ.เจริญสุข ต.บางกรวย นนทบุรี
ร่วมเจตนารมณ์อุดมการณ์บ้านเรือนไทย : 18 มกราคม 2549 22:26:00
โพสต์ : วันที่ 24 กันยายน 2556 11:44:14
ขอเชิญร่วมสมทบสร้างเจดีย์ “สุเมธาจริยาคุณานุสรณ์เจดีย์” เจดีย์เครื่องระลึกถึงคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์อาจารย์ พระสุเมธเถระ (หลวงปู่คูณ สุเมโธ) ณ วัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

โดยท่านสามารถร่วมบุญได้โดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี “เจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 431-043206-9 (มีบัญชีนี้บัญชีเดียว)

บ้านเรือนไทย แนบไฟล์ (เว็บไซต์บ้านเรือนไทย สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่าย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2537 หมวด 5 มาตรา 27-31)

- - Line ID : เฉพาะสมาชิก www.facebook.com/websitebaanruenthai
โพสต์โดย : ขอเชิญร่วมสมทบสร้างเจดีย์ “สุเมธาจริยาคุณานุสรณ์เจดีย์” เจดีย์เครื่องระลึกถึงคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์อาจารย์ หลวงปู่คูณ สุเมโธ ณ วัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
บ้านเรือนไทย
เจ้าบ้านโพสต์กระทู้ : 16695
ที่อยู่ : บ้านเรือนไทย ซ.เจริญสุข ต.บางกรวย นนทบุรี
ร่วมเจตนารมณ์อุดมการณ์บ้านเรือนไทย : 18 มกราคม 2549 22:26:00
โพสต์ : วันที่ 24 กันยายน 2556 11:44:56
หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

บ้านเรือนไทย แนบไฟล์ (เว็บไซต์บ้านเรือนไทย สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่าย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2537 หมวด 5 มาตรา 27-31)

- - Line ID : เฉพาะสมาชิก www.facebook.com/websitebaanruenthai